Quartier Laak 


Missie: Wijk Laak laten uitgroeien tot de meest fraaie, duurzame en bruisende wijk van Den Haag en wellicht zelfs van Nederland. Dat is ook hun ambitie. Wij doen dat door de komende jaren te werken aan het opbouwen van een Waarde Creërend Netwerk. Gezamelijk doel: meer-waarde creëren met en voor ondernemende mensen in de wijk Laak.

Quartier Laak is ook een organisatie die zich inzet voor mensen die op een of andere manier niet meer op de arbeid markt mee kunnen komen. Dit doen zij door hen deel te laten nemen aan laagdrempelige projecten en zo weer te laten wennen hoe het is om met plezier je werk te kunnen doen en geld te verdienen. Tijdens deelname aan een van onze opslag-haaglanden.nl projecten kunnen zij makkelijker achterhalen wat zij leuk vinden om te doen en hun ambacht te vinden.

-Door deze techniek krijgt iedereen dus hulp op maat op persoonlijk vlak.
-Ook bied Quartierlaak hulp aan oudere en mensen met een minimum inkomen en behoefde hebben aan hulp in de wijk.

Ondersteuning met projecten in: 
-Tuin en gazon onderhoud
-Werken met je handen (in ambachten werken met hand gereedschap)
-Logistiek te land (speciale fietsen, o.a. koerier fietsen)
-Logistiek te water 
-Hulp bij verhuizing 

Een Quartier Laak is er niet opeens. Het ontstaat uit de wijk zelf door het opbouwen van een waarde creërend netwerk. Wij willen samen met de mensen die wonen en werken in Laak een netwerk van "ondernemende mensen" vormen. Deze komen zowel uit de grote organisaties (die voornamelijk aan de randen van Laak gevestigd zijn), de talrijke kleinere ondernemers en zzp‐ers en andere ondernemende mensen die wonen of werken in Laak. Dit zijn dus niet altijd ondernemers in letterlijke zin, maar wel mensen die iets willen en zich daarvoor inzetten. Sommige van hen vinden, net als wij, duurzaamheid belangrijk, anderen zullen zich aansluiten vanwege andere motieven.

Wij zien de duurzaamheid van ons initiatief in brede zin. Door organisaties meer diensten en producten dichter bij te laten inkopen minimaliseer je het aantal vervoersbewegingen. (Planet). Daarnaast biedt onze 'kaasstolpmethode' ook kansen voor de ontwikkeling van bewoners, ondernemers en de onderlinge relaties in de wijk en de aantrekkelijkheid van de wijk om in te wonen, werken en recreëren (People). Tevens geeft het stimuleren van de inkoop binnen de wijk, ook een goede impuls aan de wijkeconomie (Profit).

Kortom, de Quartierlaak is er voor iedereen omdat zij geloven dat niemand toeschouwer hoeft te zijn in onze maatschappij.

Meer weten neem gerust contact op en maak een afspraak om te komen kijken bij een van onze project opslag-haaglanden.nl Of kijk op de site www.quartierlaak.nl